För att underlätta Ert beslut angående de motioner/propositioner som kommer behandlas under sektionsmöte 2 vill vi i styrelsen och föredragaren till motionen ge förslag till beslut i dessa punkter.

Förslag till beslut till propositionen:
Maskinteknologens styrelse föreslår sektionsmötet
att köpa huset på de villkoren som presenteras av föredragaren
att bifalla stadgar/policydokument i bilagan
att ålägga Maskinteknologsektionens styrelse att utse en ansvarig person för framtagning av husgruppen

Förslag till beslut till motionen:
Martin Svensson föreslår sektionsmötet
att välja in pH1 som en förening under Maskinteknlogsektinen

Dessa förslag till beslut är inte definitiva förens sektionsmötet beslutar om detta.

Med vänlig hälsning
Maskinteknologsektionens styrelse