Om

Maskinteknologsektionen är en ideell organisation vars medlemmar är de elever som studerar de maskintekniskt inriktade programmen vid Luleå tekniska universitet samt för aktuellt år betalat kårmedlemskap. Aktiv medlem räknas man som när man på något sätt är delaktig i de verksamheter som sektionen bedriver.

Sektioner och dess utbildningar

Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet startade 1974 är sektionen för de sex maskintekniskt inriktade utbildningarna:

  • Teknisk Design
  • Maskinteknik
  • Bilsystemteknik
  • Tekniskt Basår
  • Hållbar Energiteknik
  • Internationell Materialteknik (EEIGM)

Maskinteknologsektionen är år 2019 den sektion under Teknologkåren med flest antal medlemmar.

De utbildningar under sektionen som resulterar i en civilingenjörsexamen är Teknisk Design, Maskinteknik, Hållbar Energiteknik samt Internationell Materialteknik (EEIGM).

Utbildningen Teknisk Design finns likt utbildningen i Bilsystemteknik i form av en högskoleingenjörsutbildning.

Förberedelseutbildningen Tekniskt Basår hör även till sektionen. Där man efter genomförda studier har platsgaranti för studier vid en ingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet, det gäller dock inte brandingenjörsutbildningen.

Maskinteknologsektionen

Maskinteknologsektionen är en icke vinstdrivande ideell organisation som drivs av engagerade studenter.

Studenter under sektionen studerar maskintekniska utbildningar.