Välkommen till Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet

Om

Maskinteknologsektionen är en ideell organisation vars medlemmar är de elever som studerar de maskintekniskt inriktade programmen vid Luleå tekniska universitet samt för aktuellt år betalat kårmedlemskap. Aktiv medlem räknas man som när man på något sätt är delaktig i de verksamheter som sektionen bedriver.

 

Aktuell info

Hej Avgångsstudent!

Efter flera år av studier är det äntligen dags att fira alla hp, avklarade tentor och överlevda grupparbeten. Därför bjuder vi in dig, som nu går sista året på din utbildning under maskinteknologsektionen, till Avslutningsbanketten den 23 november! Ta chansen att visa familjen och vänner det finaste av studentikosa traditioner och samtidigt umgås med klassen en sista gång. Priset är 870:-/person för kår och 970:-/person för icke-kår. Sista anmälningsdag är 18 oktober!
Har du inte fått mejl om det fast du gå sista året? Kontakta bankettansvarig på bankettansvarig@m-sektionen.se

Sektioner och dess utbildningar

Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet startade 1974 är sektionen för de sex maskintekniskt inriktade utbildningarna:

  • Teknisk Design
  • Maskinteknik
  • Bilsystemteknik
  • Tekniskt Basår
  • Hållbar Energiteknik
  • Internationell Materialteknik (EEIGM)

Maskinteknologsektionen är år 2018 den sektion under Teknologkåren med flest antal medlemmar.

De utbildningar under sektionen som resulterar i en civilingenjörsexamen är Teknisk Design, Maskinteknik, Hållbar Energiteknik samt Internationell Materialteknik (EEIGM).

Utbildningen Teknisk Design finns likt utbildningen i Bilsystemteknik i form av en högskoleingenjörsutbildning.

Förberedelseutbildningen Tekniskt Basår hör även till sektionen. Där man efter genomförda studier har platsgaranti för studier vid en ingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet, det gäller dock inte brandingenjörsutbildningen.

Maskinteknologsektionen

Maskinteknologsektionen är en icke vinstdrivande ideell organisation som drivs av engagerade studenter.

Studenter under sektionen studerar maskintekniska utbildningar.