Möt sektionsstyrelsen

Niklas Ydebäck

Niklas Ydebäck

Ordförande

Ordföranden för sektionen är den som har det huvudsakliga ansvaret för organisationen och dess verksamheter samt även det strategiska ansvaret för sektionens utveckling. Ordföranden agerar oftast mötesordförande på styrelsemöten och sektionsmöten samt talesperson i sektionens ställe. Som firmatecknare tillsammans med Kassören är även Ordföranden ekonomiskt ansvarig.

ordforande@m-sektionen.se
+46 73 389 34 17

Edvin Sjöstrand

Edvin Sjöstrand

Vice Ordförande

Vice Ordföranden har som huvuduppgift att koordinera sektionens inre arbete samt bistå dess undergrupper i deras verksamhet. Vice Ordföranden ersätter även Ordföranden som talesperson när så krävs samt även tillsammans med Ordföranden ha det strategiska ansvaret för sektionens utveckling.

vice@m-sektionen.se
+46 70 880 14 01

Ellinor Eriksson

Ellinor Eriksson

Utbildningssamordnare (UBS)

Utbildningsbevakningssamordnaren har ansvaret för att utbildningsbevakningen som vi är skyldig att utöva sköts enligt de krav och villkor som ställs. Tillsammans med de utbildningsbevakare som finns i programföreningarna under sektionen samt tillsammans med programrådsrepresentanterna för varje klass ser vår UBS till att utbildningarna håller den kvalitet och nytta som förväntas.

Har du en åsikt om en lärare, utbildning eller något annat som rör utbildningen? Gå in på utbildningsbevakning.se och lägg in ett ärende för att göra skillnad.

ubs@m-sektionen.se
+46 70 490 96 30

Tintin Tingrot

Tintin Tingrot

Kassör

Som Arbetsmarknadskontakt är man ansvarig och drivande i arbetet som rör kontakten mellan sektionens medlemmar och näringslivet. Arbetsmarknadskontakten sitter som ordförande i sektionens Arbetsmarknadsutskott och arbetar för att skapa möjligheter, i form av företagsevent och andra forum, för studenter att etablera kontakt med arbetslivet.

kassor@m-sektionen.se
+46 70 287 27 99

Filippa Larsson

Filippa Larsson

Arbetsmarknadskontakt

Som Arbetsmarknadskontakt är man ansvarig och drivande i arbetet som rör kontakten mellan sektionens medlemmar och näringslivet. Arbetsmarknadskontakten sitter som ordförande i sektionens Arbetsmarknadsutskott och arbetar för att skapa möjligheter, i form av företagsevent och andra forum, för studenter att etablera kontakt med arbetslivet.

arb@m-sektionen.se
+46 72 565 54 86

Alex Maxe

Alex Maxe

Marknadsföringsansvarig

Som PR – Info har man ansvaret för att sektionens medlemmar får den information som är relevant. Tillsammans med PR-utskottet PRINT utförs arbetet att stötta sektionen när det gäller grafisk marknadsföring.

info@m-sektionen.se
(Alt: print@m-sektionen.se)

 
Sanna Mårtensson

Sanna Mårtensson

Alumnkontakt

Alumnkontakten ska upprätthålla kontakten med de studenter som har genomfört någon av sektionens utbildningar, även kallade alumner. Tillsammans med Alumnutskottet ansvarar Alumnkontakten över att denna kontakt upprätthålls samt att nyexaminerade studenter blir en del av Maskinteknologsektionens alumnnätverk.

alumn@m-sektionen.se
+46 70 387 18 18

Isak Runsten

Isak Runsten

Studerande skyddsombud och sekreterare (SSOS)

Som studerande skyddsombud och sekreterare har man ansvar för att föra vidare studenters arbets- och studiemiljöfrågor uppåt i skolans organisation för att på så sätt kunna ge studenterna möjligheterna att förbättra sin studiemiljö. Man har även rollen som sekreterare och protokollförare vid sektionens möten.

ssos@m-sektionen.se
+46 70 061 55 62

Ivar Rockström

Ivar Rockström

Intendent

Intendenten ansvarar för sektionens alla inventarier och förvaringsutrymmen. Det innefattar även att inventarier lånas ut på rätt villkor och att de hålls i bra skick. Bland annat Maskinen, sektionens egen bil, verktygslådan samt boomboxen.

intendent@m-sektionen.se
+46 70 050 99 85

Kontakta en förening

För mer info om varje förening – Se Sektionon

Event

6m Sexmästeri

Hemsida:

Nätverk

Alumnutskottet

Hemsida:

Event

Avslutnings-banketten

Hemsida:

Programförening

HETS

Hemsida:

hets@m-sektionen.se

Restaurang

Julius

Hemsida:

Organ

Kårfullmäktike

Hemsida:

Arbetsmarknad

MAIL

Hemsida:

Event

MAkt

Hemsida:

Uthyrning & Underhåll

Maskinenutskottet

Hemsida:

Restaurang

M-Café

Hemsida:

Arbetsmarknad & Event

M-JET

Hemsida:

Programförening

MUPP

Hemsida:

Utbildningsbevakning

MUU

Hemsida:

Motorsällskap, Utbildning & Event

pH1

Hemsida:

Restaurang

PI

Hemsida:

Kommunikation & Marknadsföring

PRINT

Hemsida:

Programförening

PRISMA

Hemsida:

Programförening

TED

Hemsida:

Verkstad

XP-M

Hemsida:

Maskinteknologsektionen

Maskinteknologsektionen är en ideell organisation vars medlemmar är de elever som studerar de maskintekniskt inriktade programmen vid Luleå tekniska universitet samt för aktuellt år betalat kårmedlemskap. Aktiv medlem räknas man som när man på något sätt är delaktig i de verksamheter som sektionen bedriver.

 

Kontakta Oss

Följ oss