Möt sektionsstyrelsen

Thea Nyström

Ordförande

Ordföranden för sektionen är den som har det huvudsakliga ansvaret för organisationen och dess verksamheter samt även det strategiska ansvaret för sektionens utveckling. Ordföranden agerar oftast mötesordförande på styrelsemöten och sektionsmöten samt talesperson i sektionens ställe. Som firmatecknare tillsammans med Kassören är även Ordföranden ekonomiskt ansvarig.

ordforande@m-sektionen.se

Henrik Utterborn

Vice Ordförande

Vice Ordföranden har som huvuduppgift att koordinera sektionens inre arbete samt bistå dess undergrupper i deras verksamhet. Vice Ordföranden ersätter även Ordföranden som talesperson när så krävs samt även tillsammans med Ordföranden ha det strategiska ansvaret för sektionens utveckling.

vice@m-sektionen.se

Henrik Utterborn

Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

Utbildningsbevakningssamordnaren har ansvaret för att utbildningsbevakningen som vi är skyldig att utöva sköts enligt de krav och villkor som ställs. Tillsammans med de utbildningsbevakare som finns i programföreningarna under sektionen samt tillsammans med programrådsrepresentanterna för varje klass ser vår UBS till att utbildningarna håller den kvalitet och nytta som förväntas.

Har du en åsikt om en lärare, utbildning eller något annat som rör utbildningen? Gå in på utbildningsbevakning.se och lägg in ett ärende för att göra skillnad.

ubs@m-sektionen.se

Axel Björkegren

Kassör

Som Kassör ansvarar man för sektionens ekonomi. Alla undergruppers ekonomi går via kassören som budgeterar, fakturerar och bokför. Kassören redovisar också ekonomins verksamhet för sektionen och har kontakt med sektionens externrevisor.

kassor@m-sektionen.se

Anders Nilsson

Näringslivsansvarig

Som Näringslivsansvarig är man ansvarig och drivande i arbetet som rör kontakten mellan sektionens medlemmar och näringslivet. Näringslivsansvarig sitter som ordförande i sektionens Arbetsmarknadsutskott och arbetar för att skapa möjligheter, i form av företagsevent och andra forum, för studenter att etablera kontakt med arbetslivet.

naringsliv@m-sektionen.se

Andrea Sjöberg

Kommunikationsansvarig

Som Kommunikationsansvarig har man ansvaret för att sektionens medlemmar får den information som är relevant. Man arbetar strategiskt för att utveckla kommunikationen inom sektionen, samt ansvarar för sektionens officiella sociala medier.

info@m-sektionen.se

Karl Olhans

Socialt Ansvarig

Som Socialt Ansvarig arbetar man för att sektionens studiesociala verksamhet underhålls och utvecklas genom dess
riktlinjer och mål. Man ansvarar som samordnare vid t.ex Nolleperioden, kickoff och teambuildingar. Samt delta på, för Socialt ansvarig relevanta, möten vid Teknologkåren.

socialt@m-sektionen.se

Andrea Sjöberg

Studerande skyddsombud

Som studerande skyddsombud har man ansvar för att föra vidare studenters arbets- och studiemiljöfrågor uppåt i skolans organisation för att på så sätt kunna ge studenterna möjligheterna att förbättra sin studiemiljö.

sso@m-sektionen.se

Marcus Schindelar

Intendent

Intendenten ansvarar för sektionens alla inventarier och förvaringsutrymmen. Det innefattar även att inventarier lånas ut på rätt villkor och att de hålls i bra skick. Bland annat Maskinen, sektionens egen bil, verktygslådan samt boomboxen.

intendent@m-sektionen.se

Kontakta en förening

För mer info om varje förening – Se Sektionen

Event

6m Sexmästeri

Mail:

Nätverk

Alumnutskottet

Mail:

Event

Avslutnings-banketten

Mail:

Programförening

HETS

Mail:

Restaurang

Julius

Mail:

Organ

Kårfullmäktige

Mail:

Arbetsmarknad

MAIL

Mail:

Event

MAkt

Mail:

Uthyrning & Underhåll

Vaktmästeriet

Mail:

Restaurang

M-Café

Mail:

Arbetsmarknad & Event

M-JET

Mail:

Programförening

MUPP

Mail:

Utbildningsbevakning

MUU

Mail:

Motorsällskap, Utbildning & Event

pH1

Mail:

Restaurang

PI

Mail:

Kommunikation & Marknadsföring

PRINT

Mail:

Programförening

PRISMA

Mail:

Programförening

TED

Mail:

Verkstad

XP-M

Mail:

Ekonomi

M-Fonden

Mail:

Kontakta en Mailgrupp

Vill du kontakta flera personer? Testa maila någon av våra mailgrupper

Mailgrupp

Kårfullmäktige

Mail:

Mailgrupp

Styrelsen

Mail:
Maskinteknologsektionen

Maskinteknologsektionen är en icke vinstdrivande ideell organisation som drivs av engagerade studenter.

Studenter under sektionen studerar maskintekniska utbildningar.